Om forfatterne

Forfatterne av boken Forretningsforståelse er Tale Skjølsvik og Kari H. Voldsund. Begge er dyktige formidlere og har lang erfaring med undervisning og forelesning rettet mot næringsliv og studenter på høyskolenivå. Både Tale og Kari har dessuten mange års erfaring fra ulike stillinger i næringslivet. Nå har de brukt sin erfaring til å forfatte en nyttig bok - Forretningsforståelse. 

 

Tale Skjølsvik

Tale Skjølsvik har en doktorgrad i strategi fra BI og jobber som førsteamanuensis ved Oslo Met (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus). Hun har jobbet som foreleser innen strategi, markedsføring, entreprenørskap og økonomi på bachelor- og masternivå.

Hun har erfaring som konsulent fra Bain & Company i Stockholm og Gemini Consulting (nå Cap Gemini) og jobber også som foredragsholder. Hennes forskningsinteresser inkluderer strategi i kunnskapsintensive tjenestebedrifter og innkjøp av konsulenttjenester.

Tale har publisert artikler i ledende internasjonale tidsskrifter som California Management Review, The Service Industries Journal, Journal of Supply Chain Management og The Academy of Management Proceedings.

Kari Håvåg Voldsund

Kari H. Voldsund er utdannet produksjonsingeniør ved Høyskolen i Bergen, og sivilingeniør innen industriell økonomi ved NTNU, 1995. Kari har bred erfaring fra undervisning på høyskolenivå, og har de siste 10 årene undervist ved Høyskolen i Bergen, nå Høgskulen på Vestlandet, hvor hun i dag er førstelektor. Faglig fokus er innovasjon, entreprenørskap, økonomi og prosjektledelse.

Kari foreleser også ved den eksterne kursvirksomheten på høyskolen. Kari har bred erfaring fra næringslivet hvor hun primært har arbeidet innen salg og markedsføring.

Kontakt oss

Vi kommer gjerne til deg for å snakke om forretningsforståelse:

  • Foredrag
  • Gjesteforelesning
  • Seminarer