Live

Vi ønsker å vise eksempler på praktisk bruk av boka Forretningsforståelse, og gjennom dette bidra til gode ideer slik at andre skal få best mulig utbytte av å lese og anvende boka. Del gjerne dine erfaringer med oss slik at vi kan formidle dette til andre gjennom denne siden.

Vi holder også en rekke interaktive foredrag, arbeidsseminarer og ideverksteder ute i organisasjoner knyttet til forretningsforståelse. Ta kontakt hvis du vil at vi skal komme til deg!

Kom og hør mer om forretningsforståelse!

Tale holder inetaktive kurs i forretningsforståelse for Probana Business School. Her et bilde fra slutten av mai på Oslo Plaza.

Gründercamp

En stor strøm av praktfulle ingeniørideer. Studentene fikk testet sine ideer og innovative evner på en gründercamp. Det er positivt å se at idéene strømmet på, og nivået var høyt da finalerunden gikk fredag ettermiddag. Les mer »

Studenter imponerer

Studenter imponerte investorer under besøksdagen på Nyskapingsparken. En viktig hensikt er å legge best mulig tilrette for at ingeniørstudentene ved Høyskolen i Bergen skal lykkes med å starte egne bedrifter og realisere sine ideer sier fagleder, Kari H. Voldsund. Les mer her» 

Gode ideer på gründerdagen

120 ingeniørstudenter viste frem sine beste ideer når Nyskapingsparken inviterte til idemyldring. Studentene fill også lære om ulike inkubatortilbud, som Studentinkubator på Høgskolen i Bergen og Nyskapingsparken Inkubator. Les mer her »

Kontakt oss

Vi kommer gjerne til deg for å snakke om forretningsforståelse:

  • Foredrag
  • Gjesteforelesning
  • Seminarer
  • Diskusjoner