Om boken

Hensikten med boka Forretningsforståelse er å gi innsikt i viktige temaer knyttet til organisasjoner for alle som ønsker å utvikle sin kompetanse og lykkes i arbeidslivet.

Forretningsforståelse betyr å ha kunnskap om hvordan en organisasjon fungerer og skaper verdi for ansatte, kunder, aksjonærer, nærmiljø og andre som har interesser i bedriften. Å ha slik kunnskap er viktig for å kunne bidra til både små og store organisasjoner i privat og offentlig sektor. Boka er basert på dyp teoriforankring i kombinasjon med nærhet til organisasjons- og næringsliv, og har til hensikt å gjøre teoretiske rammeverk anvendbare.

I tillegg til å ta for seg kjernen i forretningsforståelse knyttet til verdiskaping, det å skape verdier gjennom innovasjon og entreprenørskap og grunnleggende økonomi, er boka delt inn i tre hovedområder: forretningsidé og -modell, forretningsplanlegging og forretningsdrift.

Du kan kjøpe og lese mer om boken hos vårt forlag Cappelen Damm (link)

Forretningsforståelse

Boka er skrevet med morsomme og oppdaterte eksempler og anekdoter, men har samtidig et godt teoretisk fundament med en rekke referanser. Boka dekker alle sentrale emner knyttet til samfunnsfag i rammeplanen for ingeniørutdanning, men kan også brukes av andre som ønsker å utvikle sin forretningsforståelse.

Viktige spørsmål

Hvor god er du til å tenke nytt og gjennomføre nye ideer?
Har du tilstrekkelig forretningsforståelse for å lykkes i arbeidslivet?
Hvordan kan du på en mer effektiv måte bidra til verdiskaping i organisasjonen hvor du jobber?

Dette er viktige spørsmål for de fleste som ønsker å skape seg en karriere i organisasjons- eller næringslivet.

Boken Forretningsforståelse adresserer blant annet disse spørsmålene, og har som ambisjon å bidra til bedre forståelse av hvordan virksomheter fungerer, hvordan økt innovasjon kan oppnås, mer nyskaping og økt verdiskaping i bedrifter og organisasjoner.

GOD LESNING OG LYKKE TIL